28 /07 /2007  ABNA

Srdečně zveme všechny majitele a příznivce plemen American Bulldog a tentokráte i Olde English Bulldogge na 2. ročník Prajzké bulldočí show spojené s Mezinárodní výstavou American Bulldog National Alliance (ABNA) a naší klubovou sportovní soutěží HEABC Iron Dog! Jako rozhodčí zde uvidíme opět naši dobrou známou Marion Silber z Německa (Silver-Moon-Bulls) a pro lepší pohodu a podvečerní odpočinek nám zahraje naživo Country skupina "Karavana"!

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

Sobota 28.07.2007 (Pátek 27.07. až Neděle 29.07.)
CZ-74721 Kravaře (Město u Opavy na spojnici s Ostravou).
Kynologické cvičiště (Na konci města směrem na Opavu za mostem vpravo).
Mapy zde.
 

PROGRAM

PÁTEK 27.07.2007

16:00-24:00 HEABC Free Day (Přihlašování psů po uzávěrce, volná zábava)

SOBOTA 28.07.2007

08:00 Late entries (Přihlašování psů po uzávěrce)

09:00 HEABC Iron Dog I (Začátek soutěží v Iron Dogu)
10:00 ABNA
Puppy Conformation Show I (Mezinárodní výstava ABNA v kategorii štěňat)
12:00 HEABC Iron Dog II (Další soutěže v Iron Dogu)

13:00 ABNA Adult Conformation Show (Mezinárodní výstava ABNA v kategorii dospělých jedinců)

16:00 HEABC Iron Dog III (Závěrečné soutěže v Iron Dogu)
18:00 HEABC Saturday Night (Všeobecná diskuse a zábava)

NEDĚLE 17.09.2006

18:00 HEABC Free Day (Volná zábava)

ABNA VÝSTAVNÍ TŘÍDY A ZADÁVANÉ TITULY

Všechny třídy jsou kromě rozlišení podle pohlaví a věku vypisovány odděleně pro typ Standard a typ Bully! Kategorie štěňat si nekonkurují s kategoriemi dospělých jedinců!


Puppy Classes
/ Kategorie štěňat (3-12 měsíců):

Novice Puppy Class / Třída štěňat (3-6 měsíců)
Junior Puppy Class / Třída mladšího dorostu (6-9 měsíců)
Senior Puppy Class / Třída staršího dorostu (9-12 měsíců)

Vítězové těchto tříd se střetnou o tituly Best Puppy Male resp. Best Puppy Female a držitelé těchto titulů o titul Best Puppy In Show.

Poslední konkurencí štěňat je titul All Around Best Puppy In Show neboli Best Puppy Of Breed (BOB) mezi nejlepšími štěňaty obou typů!


Adult Classes /
Kategorie dospělých (12+ měsíců):

Junior Adult Class / Třída mladých (12-24 měsíců)
Senior Adult Class / Třída otevřená (2-4 roky)
Veteran Adult Class / Třída veteránů (4+ let)

Vítězové těchto tříd se střetnou o tituly Best Adult Male resp. Best Adult Female
a držitelé těchto titulů se střetnou o titul
Best Adult In Show.

Poslední konkurencí je titul All Around Best Adult In Show neboli Best Adult Of Breed (BOB) mezi nejlepšími dospělými jedinci obou typů!


Special Classes
/ Kategorie speciální (12+ měsíců):

Champion Class / Třída šampionů (12+ měsíců)
Working Class / Třída pracovní (12+ měsíců)

Pozn.: Tyto třídy jsou považovány za prestižní a nekonkurují třídám předchozím! Účast v nich je podmíněna získáním titulu ABNA Champion resp. ziskem jakéhokoliv oficiálního pracovního titulu podle libovolného zkušebního řádu společně s oficiálním vyhodnocením na dysplasii bez nálezu tj. DKK cca 1/1!


HEABC IRON DOG TRIATHLON DISCIPLÍNY

Sprint Race / Měřený sprint na 50yardů
Weight-Pulling / Tahání zátěže
Hang Time / Závěs na laně na čas
Hardest Hitting / Kousačka na tvrdost a ovladatelnost
Pozn.: Zástupci obou typů Standard a Bully soutěží společně a to bez rozdílu pohlaví a věku! Soutěže Weight-Pulling a Hang Time je doporučena pouze pro jedince starší 12 měsíců! Zisk ocenění Iron Dog Triathlon je podmíněn úspěšnou účastí v alespoň 3 disciplínách, přičemž Weight-Pulling je povinný!

 

VSTUPNÍ POPLATKY

ABNA VÝSTAVA + HEABC IRONDOG:
Za prvního psa .................................... 600,- Kč (členklubu) / 750,- Kč (nečlen)
Za druhého psa ................................... 450,- Kč (člen klubu) / 600,- Kč (nečlen)
Za každého dalšího psa ...................... 300,- Kč (člen klubu) / 450,- Kč (nečlen)

 

HEABC IRONDOG (PRO VŠECHNY OEB + AB BEZ PP):
Za každého psa ................................... 150,- Kč (člen klubu) / 300,- Kč (nečlen)

Pozn.: Všichni majitelé přihlášených psů vč. rodinných příslušníků mají vstup na akci zdarma!


VSTUPNÉ ATD.:
Vstupné pro 1 dospělého............. .... ZDARMA (člen klubu) / 30,- Kč (nečlen)
Příplatek za pozdní uzávěrku .......... ZDARMA (člen klubu) / 100,- Kč (nečlen)
Pozn.: Poplatky za vstupné a ubytování zahrnují pobyt po celou dobu konání akce! Děti do 12 let mají vstup na akci zdarma ale pouze v doprovodu dospělých členů klubu!


KONTAKT NA POŘADATELE

PŘIHLAŠOVÁNÍ K ÚČASTI:

Tom Sobek / HEABC, Rohozná 193, CZ-56972 Rohozná
tel.: 604 654 944
HEABC@american-bulldog.cz

 

UBYTOVÁNÍ A OSTATNÍ ORGANIZAČNÍ VĚCI V MÍSTĚ AKCE:

Karel Hahn, Lelkova 43a, CZ-74721 Kravaře
tel.: 603 542 804

item4

VSTUPNÍ PODMÍNKY

Akce HEABC Preuss Legends je soukromou akcí s vyloučením laické veřejnosti!
Je pořádána pro všechny členy klubu a jejich rodinné příslušníky a dále pro všechny další majitele a přihlášených psů (vč. doprovodu), kteří ve po dobu konání akce stávají členy klubu rovněž a dále i pro další příznivce plemene, kteří ses zaplacením vstupního poplatku stanou členy klubu po dobu konání akce rovněž a podrobí se bezvýhradně všem klubovým ustanovením a propozicím této akce.
Výstava a všechny soutěže jsou otevřeny všem AB s průkazem původu ze kteréhokoliv světového registru (UCI, FCI, ABA, ARF, ARFE, EABC, ABRA, JDJBR&A, NKC atd.) a to bez nutnosti přeregistrace! Nezbytnou součástí přihlášky každého jedince musí být KOPIE RODOKMENU popř. REGISTRAČNÍHO CERTIFIKÁTU! K účasti v prestižní Pracovní třídě (Working Class) je nutno přiložit také KOPII VYŠETŘENÍ NA DYSPLASII KYČELNÍCH KLOUBŮ (DKK, HD, OFA, PennHIP, BVA atd.)
a KOPII ZÍSKANÝCH PRACOVNÍCH TITULŮ podle jakéhokoliv známého kynologického řádu. K účasti ve Třídě šampionů (Champion Classs) pak KOPII ŠAMPIONÁTU ABNA. Akce se v Irondogu mohou zúčastnit také AB bez PP, a hlavně všichni zástupci Olde English / Victorian / Renascence atd. Bulldogů, pro které pořádáme navíc výstavní exhibici! ABNA výstavy jsou posuzovány podle moderního chovného standardu s rozdělením na dva exteriérové typy Standard (býv. typ Scott) a Bully (býv. typ Johnson). Výsledky všech výstav jsou započítávány do Mezinárodního šampionátu ABNA (www.abna.info), a také do našeho Klubového mistrovství (www.american-bulldog.cz). Sportovních soutěže v Iron Dogu jsou vyhodnocovány pouze v rámci Klubového mistrovství. Náš klub přikládá sportovním disciplínám obrovský význam z hlediska testování povah a pracovních schopností plemene a jejim výsledkům přikládá úplně stejnou důležitost jako výsledkům výstav! Účast v soutěži Iron Dog není povinná. Uvítáme jakékoliv příspěvky a dotazy do našich diskusí na veškerá témata, která Vás zajímají!
VZHLEDEM K PEVNĚ STANOVENÉMU HARMONOGRAMU AKCE PROSÍME VŠECHNY ŮČASTNÍKY O VČASNÝ PŘÍJEZD! POZDNÍ PŘÍJEZDY JIŽ NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Na rozdíl od většiny výstav pořádaných jinými organizacemi je možné se zaregistrovat i po termínu řádné uzávěrky a to buď telefonicky (604 654944) nebo až na místě konání akce v sobotu 28.07. 2007 nejpozději do 08:00 hod., ovšem s manipulačním příplatkem 100,- Kč za každého přihlášeného psa! NEZAPOMEŇTE PROTO NA VČASNÉ ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘÍSLUŠNÉHO POPLATKU DO TERMÍNU ŘÁDNÉ UZÁVĚRKY, KTERÁ JE 25.07.2007! Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin není důvodem k nároku na vrácení vstupních poplatků.
Nezapomeňte svým psům přibalit misky na vodu a delší vodítka na uvazování. Asertivnější psi by měli mít náhubky. Vlastní Weight Pullingové postroje ale hlavně vlastní pešek na Hang Time by měl patřit k výbavě každého soutěžícího Bulldoga. Během akce dbejte na pořádek a uklízejte po sobě a svých AB vše,co je potřeba.
POZOR!!! Akce není speciálně pojištěna. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené na majetku nebo zdraví!. Dbejte proto co nejvyšší opatrnosti, zejména co se týče dětí. ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ! Akce bude pod veterinárním dohledem. K účasti jsou oprávněni pouze zdraví jedinci a feny mimo období hárání. NEZAPOMEŇTE VZÍT S SEBOU OČKOVACÍ PRŮKAZY S VEŠKERÝMI PLATNÝMI OČKOVÁNÍMI!
V případě nedodržení výše uvedených podmínek mohou být jedinci vyloučeni a to bez náhrady poplatků!

UBYTOVÁNÍ

Ubytování není součástí nabízebých služeb! Nicméně pro vzdálenější účastníky je toto možné zajistit v místních hotelech či ubytovnách. Zájemci nechť kontaktují pořadatele - Karel Hahn (603 542 804).
Na místě akce je také možné postavit si svůj vlastní stan.

Zde je jednoduchý přihlašovací formulář k vytištění:
Entry form.jpg

item4